BIODIVERS DAK

1. Vegetatie: naast verschillende soorten Sedum kan u ook kiezen voor verschillende soorten kruiden en wilde bloemen ( bv. Thijm, anjers) maar ook diverse bolgewassen kunnen leuke accenten brengen  (bv Iris)

2. Substraatlaag: dikkere substraatlaag –  min 8 cm, waardoor kruiden en bloemen beter resistent zijn tegen lange droge periodes en uitbundig kunnen groeien en bloeien

3. Filterlaag: scheidingslaag tussen het substraat en de drainagemat. Laat overtollig water door en zorgt dat het water in de drainagelaag beschikbaar wordt voor de vegetatie d.m.v. condensatie.

4. Drainagelaag: draineren van overtollig water naar de afvoeren op het dak. In deze laag zijn er waterreservoirs aanwezig zodanig dat er voldoende water voor de planten beschikbaar is tijdens droge periodes.

5. Bescherm- en absorptielaag: bescherming van het dak tegen mechanische beschadiging; terzelfdertijd wordt ook een hoeveelheid water gebufferd

6. Dakdichting: wortelwerende dakafdichting

Technische eigenschappen:

  • Opbouwhoogte: vanaf 11 cm
  • Waterverzadigd gewicht: vanaf 120 kg/m²
  • Onderhoud: minimaal, 2 à 3 keer per jaar meststoffen voorzien