INTENSIEF DAK

1. Vegetatielaag: keuze evolueert van vetplanten, over kruiden tot zelfs struiken en bomen.

2. Substraatlaag: substraatlaag die een grotere hoeveelheid organisch materiaal bevat. Dikte is afhankelijk van het type vegetatie.

3. Filterlaag: scheidingslaag tussen het substraat en de drainage. Laat overtollig water door en zorgt ervoor dat het water in de drainagelaag beschikbaar wordt voor de vegetatie d.m.v. condensatie.

4. Drainagelaag: drainageplaten met geïntegreerde druppelleidingen voor waterirrigatie of drainage d.m.v. minerale gesteenten ( bv Bims)

5. Bescherm- en absorptielaag: bescherming van het dak tegen mechanische beschadiging die terzelfdertijd ook een hoeveelheid water buffert.

6. Dakdichting: wortelwerende dakafdichting

Technische eigenschappen

  • Opbouwhoogte: vanaf 25 cm
  • Waterverzadigd gewicht: vanaf 300 kg/m²
  • Onderhoud: intensief – professioneel onderhoud