SEDUM DAK

1. Vegetatie: extensieve vegetatie bestaande uit verschillende soorten Sedum – dit zijn ‘vetplanten’. Kan aangebracht worden d.m.v. stekken, plugplanten of sedumvegetatiematten (voorgekweekt)

2. Substraatlaag: relatief dunne substraatlaag (5-7cm) bestaande uit minerale gesteenten bv. Lava, bims en een kleine hoeveelheid organisch materiaal waar de vegetatie zich wortelt en na verloop van tijd dekking biedt (bv 60% na één jaar)

3. Filterlaag: scheidingslaag tussen het substraat en de drainage. Laat overtollig water door en zorgt ervoor dat het water in de drainagelaag beschikbaar wordt voor de vegetatie d.m.v. condensatie.

4. Drainagelaag: draineren van overtollig water naar de afvoeren op het dak. In deze laag kunnen waterreservoirs aanwezig zijn die voor een extra waterbuffer zorgen. Er bestaan veel verschillende mogelijkheden als drainage, vraag gerust meer info!

5. Bescherming- en absorptielaag: bescherming van het dak tegen mechanische beschadiging; terzelfdertijd wordt ook een hoeveelheid water gebufferd.

6. Dakdichting: wortelwerende dakafdichting

Technische eigenschappen:

  • Opbouwhoogte: vanaf 9 cm
  • Waterverzadigd gewicht: vanaf 90 kg/m²
  • Onderhoud: minimaal, 1 à 2 keer per jaar meststoffen voorzien