HELLEND DAK

1. Vegetatie: op hellende daken maken we gebruik van verschillende soorten Sedum d.m.v. plugplanten of sedumvegetatiematten.

2. Substraatlaag: naast gebruik te maken van een mineraal substraat kan er ook geopteerd worden voor rotswolplaten (bv. indien de dakconstructie niet sterk genoeg is)

3. Filterlaag: scheidingslaag tussen het substraat en de drainage. Laat overtollig water door en zorgt ervoor dat het water in de drainagelaag beschikbaar wordt voor de vegetatie d.m.v. condensatie.

4. Drainagelaag:

  • licht hellende daken tot 25°: keuze tussen een drainagevlies of drainageplaten met opstaande nokken waarin het substraat op zijn plaats blijft.
  • sterk hellende daken tot 45°: plaatsen van geo-rasters die onderling met elkaar verbonden zijn en zo één stevige constructie vormt die het substraat vasthoudt.

5. Bescherm- en absorptielaag: bescherming van het dak tegen mechanische beschadiging waarbij ook een hoeveelheid water wordt gebufferd.

6. Dakdichting: wortelwerende dakafdichting