Vice Verda BVBA stond in 2016 in voor de aanleg van de groendaken op de basisschool te Anderlecht. De passieve kleuter- en lagere school met sportzaal zal 750 leerlingen verwelkomen. Door de bevolkingsgroei in Anderlecht is er een grote vraag naar school- en sportinfrastructuur. Het project wil enerzijds een voorbeeld zijn op het vlak van energetische prestaties, maar wil ook de kinderen leren zuinig om te gaan met energie.

GROENDAKEN MET VEEL BIODIVERSITEIT

Niet zomaar een sedumdak: als vegetatie voor de groendaken kozen we voor veel diversiteit in soorten – vetplanten, bloemen en kruiden. Op die manier wilden we een grote waaier aan kleuren en hoogtes bereiken. Door het permanent aanwezig zijn van begroeiing en (bloeiende) planten worden bijen en andere nuttige insecten aangetrokken en verhoogt de biodiversiteit in de omgeving.

Ook op de sporthal werden er op de 4 schuine zijden groendaken voorzien: hier zetten we enkel vetplanten in (voorgekweekte sedumvegetatiematten) omdat we te maken hadden met een lagere draagkracht van de dakconstructie.

Aanleg van de extensieve groendaken

Als opbouw werd er gebruik gemaakt van een 3-lagig waterbufferend groendaksysteem in samenwerking met ZinCo. In de drainagelaag is er een opslag van 10l/m2 en met een substraatdikte van 15 cm is de totale wateropslag maar liefst 70l/m2 zodanig dat er in droge periodes voldoende water beschikbaar is voor de vegetatie.

Vegetatie

De vegetatie hebben we aangebracht dmv een Sedum-kruiden-bloemen mengsel. Door toevoeging van organische kleefstof hecht het zaadmengsel op vochtig substraat of wanneer het wordt beregend.

De gekozen soorten zijn zeer droogteresistent en zijn onderhoudsarm, in totaal maar liefst 25 verschillende soorten!

Zomer
2016

In het zaadmengsel is er een droge kleefstof ingewerkt zodanig dat het zaad zich makkelijk vasthecht en kan kiemen. De groendaken werden ingezaaid in het voorjaar 2016, en in de late zomer was er al een mooi resultaat te zien.

Voorjaar 2017

Bij een volgend bezoek in het voorjaar 2017 was het resultaat pas echt te zien, de daken waren al bijna volledig begroeid met veel diversiteit in soorten en kleuren.

les Trèfles Anderlecht

2016

Hellend groendak op sporthal

Aanleg van de hellende groendaken

Op de sporthal werden voorgekweekte vegetatiematten aangebracht. Niet alleen voor het visuele aspect maar ook om op warme dagen de koelte te kunnen behouden.

Door de schuine constructie moesten we rekening houden met een lagere draagkracht van het dak. De maximale draagkracht bedroeg 80kg/m2. De helling van het dak was op sommige zijden >45 graden, dus zochten we een systeem, geschikt om de vegetatie op zijn plaats te kunnen houden. Hierdoor kwamen we al snel op georasters, elementen die we aan elkaar konden bevestigen, om zo een aaneensluitend netwerk van opvangroosters te bekomen.

Opbouw

Onder deze roosters werd een beschermings- en wateradsorptie vlies aangebracht. Dit om de dakdichting te beschermen en ook extra water vast te houden , zo`n 10l/m2.

In de roosters werd substraat geblazen: een lichtgewicht substraat bestaande uit veen, lava, bims en argex.

Na de egalisatie en drukvast maken van het substraat konden we beginnen met de plaatsing van de voorgekweekte sedumvegetatietmatten. Om ervoor te zorgen dat de matten niet naar beneden konden schuiven, hebben we tussen de georasters slagpluggen aangebracht. Deze pluggen kunnen we door de sedummatten duwen en zo bleef de sedummat mooi op zijn plaats.

Zomer
2017