Extensief groendak te Charleroi

Extensief groendak te Charleroi,

Een van onze groter extensieve groendaken op een winkelcentrum, beide daken meten samen een 8000 m2 groendak!

De aanleg verliep vrij vlot, in slechts 6 dagen was het dak volledig aangelegd en afgewerkt! In het najaar zaaiden we in met verschillende soorten sedumstekken.

Bij de eerste controlebeurt van het dak, in mei,  stelden we vast dat het dak al bijna volledig volgroeid was met sedum. We gaven extra meststoffen en verwijderden het weinige aanwezige onkruid.

Een project waar we trots op zijn!

8000 m²