Extensief groendak op nieuw blok van het UZ in Gent

Groendak met voorgekweekte sedumvegetatie matten!